faq

سوالات متداول

1.فعالیت موسسه در چه زمینه ای است ؟

فعاليت اصلی مؤسسه تأسيس، راه اندازی و اداره مدارس غيردولتی در مقاطع مختلف تحصيلی اعم از پيش دبستانی، دبستان و متوسطه اول و دوم با رعايت نظام جديد آموزشی کشور و داير نمودن کلاسهای تقويتی و آمادگی کنکور و ايجاد آموزشگاههای علمی زبان و آزاد می باشد.

2.فعالیت موسسه در کدام شهر ها می باشد ؟

مجموعه مدارس ابتدایی ، متوسطه اول و دوم موسسه در شهر بندرماهشهر مناطق زیر فعالیت می نماید

شهرک بعثت

ناحیه صنعتی

3.فرایند ثبت نام دانش آموزان چگونه است ؟

جهت ثبت نام دانش آموزان باید در سامانه ثنام (پیش ثبت نام الکترونیکی) هر مدرسه مراجعه کرد و به صورت اینترنتی ثبت نام کرد.

4.آیا پس از دانش آموز ثبت نام در ثنام ، ثبت نام نهایی و در مدرسه پذیرفته خواهد شد؟

خیر ، ثبت نام پس از تماس مدرسه با خانواده و ارائه مدارک نهایی خواهد شد

5.فرایند اعلام همکاری با موسسه (استخدام متقاضیان کار) چگونه است ؟

با پر کردن  فرم های  پیش ثبت نام متقاضان اشتغال و ثبت اطلاعات می توانید خود را معرفی نمایید.

در زمان های مورد نیاز به استخدام نفرات با آنها تماس گرفته خواهد شد