پشتیبانی

جهت دانلود فایل های درایور تجهیزات هوشمند می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید :

تالبو هوشمند ۴۹۰۰    لینک۱

تابلو هوشمند Iboard     لینک       لینک ۲

تابلو هوشمند eBoard_Legamaster     لینک      لینک ۲