پیش ثبت نام سال ۱۴۰۳

سامانه های پیش ثبت نام و پرداخت شهریه دانش آموزان مدارس موسسه

سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

—————————————————————————-

 مدارس ابتدایی


دبستان پسرانه آریا

دبستان پسرانه ابوذر غفاری

دبستان پسرانه سینا

دبستان دخترانه شکیبا

دبستان پسرانه شهدای بسیج

دبستان دخترانه عاطفه

دبستان دخترانه فاطمیه

دبستان دخترانه گل یاس

دبستان دخترانه مهدیه

دبستان پسرانه میلاد

دبستان دخترانه نیایش

دبستان پسرانه یاسین

—————————————————————————-

لینک های پیش ثبت نام متوسطه اول و دوم پس از اعلام فعال خواهد شد

مدارس متوسطه اول


دبیرستان دخترانه دوره اول رضوان

دبیرستان پسرانه دوره اول شهدای پتروشیمی

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید صیاد شیرازی

دبیرستان دخترانه دوره اول مرضیه

دبیرستان دخترانه دوره اول نجابت

—————————————————————————-

مدارس متوسطه دوم


دبیرستان پسرانه دوره دوم خوارزمی

دبیرستان دخترانه دوره دوم شمس تبریزی

دبیرستان پسرانه دوره دوم فکوری

دبیرستان دخترانه دوره دوم مکتب الزهرا