ابوذرغفاری

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲

نایب قهرمانی فوتسال

نایب قهرمانی فوتسال زیر ۱۲ سال شهرستان ماهشهر  توسط تیم مدرسه ابوذرغفاری تیم ...

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

بازارچه خیریه مدارس

بازارچه خیریه در در مدارس مهدیه و ابوذرغفاری برگزار گردید . هدف از برپایی این...