پرسنل

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

مسابقات تربیت بدنی پرسنل

مسابقات تربیت بدنی پرسنل موسسه آقای عموری مسئول محترم امور ورزش موسسه پس از ه...

اردوی دیلم گناوه همکاران سال 1401
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

اردوی دیلم و گناوه پرسنل

اردوی دیلم و گناوه پرسنل با توجه به نزدیک بودن پایان سال و عید نوروز سال جدید...