دبستان دخترانه گل یاس در مقطع پیش دبستانی و دبستان توسط موسسه فرهنگی ، آموزشی پتروشیمی بندر ماهشهر در سال 1395تاسیس گردید